Curriculum

Category: Статьи
Written by puahe Hits: 4432

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri
İnstitutu


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL
MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİ
ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU)
(V-XI SİNİFLƏR )

Oxumaq üçün..pdf

 

http://www.kurikulum.az/index.php/az/kurikulumlar/umumi/pille

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri
İnstitutu


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL
MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN ÜMUMİ TARİX FƏNNİ ÜZRƏ
TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU)
(VI-XI siniflər)

 

Oxumaq üçün..pdf

 

http://www.kurikulum.az/index.php/az/kurikulumlar/umumi/pille